สภาอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

ในวันที่ 19 กันยายน 2562 สภาอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี .. อ่านต่อ

 

 


นิสิตโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้นำนิสิตโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อ .. อ่านต่อ

 

 


นำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 รศ.บัญชา ขวัญยืน , รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ดร.นิติรงค์ พงษ์พาณิช และคณะได้นำเสนอ .. อ่านต่อ

 

 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงาน

เมื่อวันที่ 24 และวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมและ .. อ่านต่อ

 

 


สถาบันรับรองมาตราฐาน ISO ทำการตรวจต้ดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สถาบันรับรองมาตราฐาน ISO ทำการตรวจต้ดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง .. อ่านต่อ

 

 


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มก. และคณะ เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น .หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ บัญชา ขวัญยืน .. อ่านต่อ

 

 


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. อ่านต่อ

 

 


คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสายรุ้ง เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสายรุ้ง ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เข้าเยี่ยมชม.. อ่านต่อ

 

 


บุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน.. อ่านต่อ

 

 


โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้จัดโครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562.. อ่านต่อ

 

 


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมปรึกษาหารือกับบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมปรึกษาหารือกับบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อขยาย.. อ่านต่อ