โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้จัดโครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562.. อ่านต่อ

 

 


คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้รับรางวัล KU-KM Best Practice Awards และ รางวัล KU-KM Mart Awards

 เมื่อวันที่ 11 ธันวามาคม 2561 นายเสกสรร ลีหวงษ์ ได้เข้ารับโล่ KU-KM Best Practice Awards รางวัลผลงานการจัดการความรู้.. อ่านต่อ

 

 


รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน อดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์ฯ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้เชิญอดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน มาเยี่ยมชมและ.. อ่านต่อ

 

 


โครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561

 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561... อ่านต่อ

 

 


การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012

คณะที่ปรึกษา MASCI ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012 โดย คุณ จุรีพร บุญหลง คุณ สุจินดา อัศวสุจินดารัตน์ และ คุณ อัฐพล พิริยะประกอบ ได้มาให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการ... อ่านต่อ

 

 


หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภูและพิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสนเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๘ ปี

  เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู... อ่านต่อ

 

 


รศ.วิชา หมั่นทำการ ได้รับสิทธิบัตรเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น

  รศ.วิชา หมั่นทำการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสิทธิบัตร เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น เลขที่สิทธิบัตร 55948 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560... อ่านต่อ