ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ให้บริการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เป็นเชื้อเพลิง (CNG)
โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่ สธร 228-2558
นายสมพจน์ คำแก้ว วิศวกรผู้ทำการตรวจและทดสอบ เลขทะเบียน สก.3179

ค่าบริการ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้) ค่าบริการ 500บาท/คัน
รถขนาดใหญ่ บรรทุกใหญ่ คันละ 1000 บาท/ คัน

เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

เพื่อความสะดวกโปรดติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการคะ
โทรศัพท์ติดต่อ 034-351397
คุณสมพจน์ คำแก้ว 081-7527908