ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มก. และคณะ เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น .หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ บัญชา ขวัญยืน, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจกุล ผอ. สถาบันวิจัยฯ มก. และคณะ เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ