คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 24 และวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จำนวน 60 คน โดยมี นายทิตินัย นายเสกสรร นายนิติรงค์ ให้การต้อนรับ