สภาอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     ในวันที่ 19 กันยายน 2562 สภาอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ