รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และบุคลากรศูนย์จักรกลฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ