โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้จัดโครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ (จ.กาญจนบุรี) ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561