บุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น

 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี และมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ์ และพิธีมอบรางวัลบุคลากรเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 2.ด้านเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้งานสำเร็จสัมฤทธิ์ผล 3.ด้านทำงานเป็นทีม 4.ด้านผู้บริหาร ลำดับถัดไปเวลา 11.20 น. จะเป็นพิธีปาฐกถาพิเศษ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานดังกล่าวได้มีบุคลากรของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ  ดังนี้

     1. ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 

        - นายเสกสรร สีหวงษ์

        - นายสำรวย สมพรหมทิพย์

     2. ด้านเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้งานสำเร็จสัมฤทธิ์ผล

        - นายรุ่ง สุขชัยศรี

     3. ด้านทำงานเป็นทีม

        - นายเสกสรร  สีหวงษ์

        - นายกิตติเดช โพธิ์นิยม

        - นายทิตินัย เทียนแย้ม

        - นายณรงค์ศักดิ์ คำหอมกุล

        - นายรุ่ง สุขชัยศรี