คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสายรุ้ง เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสายรุ้ง ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ภาคปลายการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน