ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

  ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140

  โทรศัพท์ : 034-351397 ภายใน 3705-14

  โทรสาร : 034-351946

  e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ-มกกำแพงแสน