นายรุ่ง สุขขัยศรี

 ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.1

 Email : -

 Tel. : 0-3435-1397